Projekty UE Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dębina Gmina Zakrzew

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dębina Gmina Zakrzew

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju...

Czytaj więcej
Odnawialne źródła energii w gminie Zakrzew etap II

Odnawialne źródła energii w gminie Zakrzew etap II

Projekt dofinansowany i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej
Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew

Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew

Uprzejmie informujemy, iż w Gmina Zakrzew od dnia 01.09.2012 r. bierze udział w projekcie pt „Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew”,

Czytaj więcej
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa...

Czytaj więcej
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Zakrzew bierze udział w projekcie systemowym pn: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia...

Czytaj więcej
E-administracja w Powiecie Lubelskim

E-administracja w Powiecie Lubelskim

„E-administracja w Powiecie Lubelskim” jest projektem powstałym z inicjatywy powiatu lubelskiego oraz dziesięciu gmin z tego obszaru: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice.

Czytaj więcej
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna