Rejestr Działalności Regulowanej

Informacja sporządzona na podstawie art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ZAKRZEW PROWADZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY ZAKRZEW

  1. EKO – KRAS Sp. z. o. o ul. M. Konopnickiej 27D 23-204 Kraśnik
  2. EKOLAND sp. zo.o ul. Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik
  3. EKOMEGA Legieć Małek Sp. J ul. Szklarniowa 1C, 22-400 Zamość
  4. ZZO KRAŚNIK, ul. Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik
  5. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 35A 24-200 Bełżyce
  6. ECO – SPEED Leszek Bogdański Kominy 6A, 87-300 Brodnica
  7. Usługi Transportowe Gabriel Gorzel Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik
  8. APGG sp. z o.o, ul.  F. Nowomiejskiego 2/84, 20-880 Lublin
  9. P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki   Wielkie 90, 21-143 Abramów

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zakrzew wyłonionym w drodze przetargu jest:

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki   Wielkie 90, 21-143 Abramów

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zakrzew: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp.z.o.o, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce.

Osiągnięty przez Gminę Zakrzew w 2012 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  7,13 %

Osiągnięty przez Gminę Zakrzew w 2013 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  23%

Osiągnięty przez Gminę Zakrzew w 2014 roku poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  25%

Osiągnięty przez Gminę Zakrzew w 2015 roku poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  31%

Osiągnięty przez Gminę Zakrzew w 2016 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  27,80%

Osiągnięty przez Gminę Zakrzew w 2017 roku poziom recyklingu i przygotowania   do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  28,49%

Osiągnięty przez Gminę Zakrzew w 2018 roku poziom recyklingu i przygotowania    do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  40%

 

Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna