Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew

Jarzyna Joanna – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zakrzew
 
Filia w Dębinie  tel. 84 68 00 113
 
 
 
 

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie  

Po drugiej wojnie światowej , ogólnokrajowa siec biblioteczna tworzona była na     podstawie dekretu o bibliotekach z 17.06.1946r. Bezpośredni nadzór i opiekę nad bibliotekami sprawowało Ministerstwo Oświaty , a od roku 1951 Ministerstwo Kultury i Sztuki. W 1949 r. gmina Zakrzew otrzymała w darze 500 woluminów książek wpisanych do księgi inwentarzowej, które stały się zalążkiem Biblioteki Gminnej. Księgozbiór został wkrótce powiększony o dary książkowe mieszkańców oraz Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie. Na koniec 1949r. wynosił już 860 tytułów. Były to w większości książki z literatury radzieckiej oraz z działu Marksizm. Leninizm.

Początkowo biblioteka mieściła się w gminie ,w kilku zamykanych szafach. Pierwszą bibliotekarką była pani Aniela Raczkowska a tuż po niej Balbina Rubaj. Wtedy też biblioteka została przeniesiona do mieszkania prywatnego.

Dalsze losy biblioteki były ściśle związane z przemianami społeczno-politycznymi w kraju. Wraz z powstaniem gromad w roku 1954 biblioteka zostajła przemianowana na „Gromadzką Bibliotekę Publiczną”.

Po roku 1956 w bibliotekach następuje masowa akcja wycofywania książek o treści wrogiej władzy ludowej (tzw.”czystki”). W tym czasie na stanowisku kierownika biblioteki rozpoczyna pracę pani Maria Bielak (Mączka). Aby przybliżyć książkę do czytelnika, w każdej większej wsi znacznie oddalonej od biblioteki , tworzone były punkty biblioteczne, lokalizowane najczęściej w mieszkaniach prywatnych.

1 stycznia 1973 roku została przeprowadzona kolejna reforma administracyjna. W miejsce gromad znów powstały gminy, którymi kierowali „Naczelnicy”.

W tym czasie Gmina Zakrzew powiększa się o kilka wsi, należących dotychczas do gromady w Dębinie, przez co tamtejsza Gromadzka Biblioteka Publiczna stała się   filią biblioteki gminnej w Zakrzewie pow. Bychawa. Jesienią w bibliotece odbyła ię inwentaryzacja zdawczo – odbiorcza i kierownictwo biblioteki przejęła Maria Rubaj (Król ) absolwentka Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego.

1 czerwca 1975 roku po raz kolejny zmienia się   mapę podziału administracyjnego kraju.

Zostaje utworzone 49 województw, a gmina Zakrzew zostaje przypisana do województwa zamojskiego. Opiekę nad siecią bibliotek sprawuje WiMBP w Zamościu wraz z jej Oddziałem Terenowym w Biłgoraju.

Jest to okres rozwoju gminnej sieci bibliotecznej, gdyż obok istniejących punktów bibliotecznych powstają „punkty filialne” umieszczone w Szkole Podstawowej w Dębinie i Ponikwach.

Biblioteka gminna dostaje drugi etat i od końca 1981 roku pracę rozpoczyna pani Gabriela Flis /(Widomska ). Tuż po niej przez 1,5 roku pracuje Ewa Bizak. W październiku 1986 roku w budynku Banku Spółdzielczego zostaje utworzona Filia Dla Dzieci i Młodzieży , którą kieruje Elżbieta Wójtowicz, a później Anna Grad i Teresa Drozd. W październiku 1990 roku Filia dla dzieci zostaje połączona z biblioteką gminną i mieści się budynku Urzędu Gminy. Jest to najlepszy okres w rozwoju czytelnictwa w gminie. Obsada jest dwuosobowa , czas pracy trwa cały tydzień od godz.8 do 18 , a sobota jest dniem szeroko prowadzonej pracy oświatowej. W tym czasie z WiMBP   biblioteka otrzymała telewizor i video. Została także uruchomiona wypożyczalnia kaset video , z których 1/3 wypracowanego zysku, przeznaczana jest na zakup książek.

W 1997 r. lokal zajmowany przez bibliotekę musiał zostać zwolniony na potrzeby telekomunikacji (zamontowanie centrali telefonicznej ) a obsada zmniejszona do jednego etatu. Biblioteka zostaje przeniesiona do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

Kolejna reorganizacja Biblioteki następiła wraz z ostatnią reformą administracyjną kraju.

Dnia 1 stycznia 1999 roku, Gmina Zakrzew powróciła do macierzy – województwa lubelskiego. .Dzięki ówczesnemu wójtowi, przychylności Rady Gminy i pomocy Biblioteki Powiatowej w Lublinie, w 2001 roku   biblioteka zostaje przeniesiona do wyremontowanego pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy. Była to już10 i miejmy nadzieję że ostatnia przeprowadzka Biblioteki.

Poprzez uczestnictwo w programie „Infrastruktura Bibliotek”i „Program Rozwoju Bibliotek” biblioteki na terenie gminy zmieniły swoje oblicza. Odnowiono pomieszczenia,częściowo wymieniono meble biblioteczne , utworzono „Kąciki Małego Czytelnika”, pozyskano   nowoczesny sprzęt komputerowy.

Patrząc z perspektywy ponad 65 -ciu lat istnienia biblioteki , widzimy ogromne zmiany:

Przeźrocza zostały zamienione na prezentacje multimedialne, encyklopedie na komputer, książki tradycyjne na audio lub e-booki.

Tylko głośne czytania bajek – najpopularniejsza forma pracy z lat 60-tych – została przemianowana w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” aby dzieci miały kontakt ze słowem drukowanym i chociaż na chwilę mogły oderwać się od swoich wirtualnych bohaterów…

Biblioteka   i Filia dla wszystkich swoich mieszkańców są ważnymi miejscami na mapie kulturalnej gminy.

 

Filia Biblioteczna - Historia

 

Biblioteka w Dębinie została założona w 1957 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. W pierwszym roku swego istnienia otrzymała 973 woluminy książek. Po reformie  administracyjnej kraju w 1973 r. stała się Filią Biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie działającą na obszarze 5 wsi. Na przestrzeni ostatnich 54 lat biblioteka wielokrotnie przenosiła się ze swoim księgozbiorem. Były to w większości prywatne domy mieszkalne, nie zawsze spełniające podstawowe wymogi (zimne, ciemne). W 2002 roku księgozbiór przeniesiono do wyremontowanego lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Dębinie. Biblioteka zajmuje 2 pomieszczenia o powierzchni 50 m2.

Aktualności Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

"Kraszewski, Komputery dla bibliotek"

"Kraszewski, Komputery dla bibliotek"

Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Czytaj więcej
Lubelskia Biblioteka Wirtualna – LBW

Lubelskia Biblioteka Wirtualna – LBW

Zapraszamy do korzystania z multiwyszukiwarki Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej – LBW, która umożliwia szybki dostęp do katalogów oraz zasobów cyfrowych instytucji tworzących LBW.

Czytaj więcej
Dofinansowanie dla Biblioteki

Dofinansowanie dla Biblioteki

Jest nam bardzo miło poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew otrzymała dofinansowanie w ramach Programu  Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych...

Czytaj więcej
„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

Szanowni czytelnicy przypominamy, że Biblioteka Gminna i Filia w Dębinie biorą udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Na młodych czytelników (urodzonych w latach 2014-2017)...

Czytaj więcej
„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew zakwalifikowała się do projektu Instytutu Książki

Czytaj więcej
Wystawa prac Jerzego Grzegorza Mazurka

Wystawa prac Jerzego Grzegorza Mazurka

W dniach 22.01 – 02.02.2018 w godzinach pracy Biblioteki Publicznej Gminy Zakrzew można oglądać wystawę ikon i portretów dzieci autorstwa Jerzego Grzegorza Mazurka. Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 25.01 (czwartek) o...

Czytaj więcej
Gminna sieć biblioteczna dzisiaj…

Gminna sieć biblioteczna dzisiaj…

Biblioteka Publiczna jest Gminną Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2006

Czytaj więcej
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna