Opłaty

Dokonywanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę uiszcza się bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące, w terminach:

  • Za styczeń, luty, marzec do 31 marca,
  • Za kwiecień, maj, czerwiec do 30 czerwca,
  • Za lipiec, sierpień, wrzesień do 30 września,
  • Za październik, listopad, grudzień do 31 grudnia

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać zgodnie z dowodami wpłat, które zostały przekazanie mieszkańcom.

Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna