Komisje Rady Gminy

 1. Komisja Budżetu i Finansów oraz gospodarowaniem mieniem komunalnym
  • Ryszard Ładziak - Przewodniczący
  • Zbigniew Wójtowicz - Zastępca Przewodniczącego
  • Jolanta Sulowska - Członek
  • Andrzej Tomas - Członek
  • Stanisław Jodłowski - Członek
  • Edward Ziajko - Członek
  • Mirosław Kowalczyk - Członek
 2. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  • Zbigniew Wójtowicz - Przewodniczący
  • Adam Wójtowicz - Zastępca Przewodniczącego
  • Henryk Widz - Członek
  • Wiesław Szydłowski - Członek
  • Stanisław Jodłowski - Członek
  • Jerzy Trzciński - Członek
 3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  • Andrzej Tomas - Przewodniczący
  • Piotr Żyłka - Zastępca Przewodniczącego
  • Ewa Chmiel - Członek
  • Henryk Kryk - Członek
  • Jolanta Sulowska - Członek
  • Ryszard Ładziak  - Członek
  • Edward Ziajko - Członek
 4. Komisja skarg, wniosków i petycji
  • Piotr Żyłka  - Przewodniczący
  • Ewa Chmiel - Zastępca Przewodniczącego
  • Mirosław Kowalczyk - Członek
  • Henryk Widz - Członek
  • Adam Wójtowicz - Członek
 5. Komisja Rewizyjna
  • Jerzy Trzciński - Przewodniczący
  • Henryk Kryk - Członek
  • Wiesław Szydłowski - Członek
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna