URZĄD GMINY

Gmina Zakrzew

Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew

tel.: 84 680 97 00
tel.: 84 680 97 01
fax: 84 680 92 26
e-mail: ug@zakrzew.eu

Korespondencję urzędową w formie elektronicznej należy kierować na skrzynkę podawczą: E-PUAP

NUMERY TELEFONÓW


Łączysz się z adresu: 44.200.194.255
Wyślij