Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został wyznaczony na terenie byłego gminnego składowiska odpadów komunalnych w Zakrzewie, świadczy on usługi 1 raz w miesiącu w ostatni piątek miesiąca w godzinach 9.00-14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki   Wielkie 90, 21-143 Abramów

sprzęt zbierany jest 1 raz w roku w formie tzw. wystawki sprzed posesji w ramach umowy  z podmiotem odbierającym odpady.

Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna