Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dębina Gmina Zakrzew

Boisko

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, PROW na lata 2014-2020

Logotypy dofinansowania

 

Cel operacji:

Poprawa jakości życia mieszkańców Dębiny poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w celu udostępnienia mieszkańcom nowoczesnej infrastruktury sportowej, a także zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców oraz poprawę kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. Operacja będzie realizowana do końca października 2018r.

Zakres prac obejmuje  budowę  boiska wielofunkcyjnego w  miejscowości Dębina. Boisko będzie miało nawierzchnię poliuretanową i wymiary 30,00 x 17,00 m plus 2 m strefy wybiegu trawiastego. Będzie ono spełniało dwie funkcje: boiska koszykówki i siatkówki oraz kortu tenisowego odpowiednio oznakowane na nawierzchni.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, PROW na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu brutto: 278 226 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW: 151 334,00  zł (54,39 % kosztów kwalifikowanych operacji)

Okres realizacji projektu: 2018 r.

Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna