Odnawialne źródła energii w gminie Zakrzew etap II

Montowanie kolektorów słonecznych

Projekt dofinansowany i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Logotypy dofinansowania

Opis projektu

Projekt  jest  zlokalizowany na terenie woj. lubelskiego, w powiecie lubelskim, w gminie Zakrzew. Teren projektu obejmuje 15 miejscowości w gminie Zakrzew,  zakłada instalację 216 szt. zestawów kolektorów słonecznych  do przygotowania ciepłej wody użytkowej, o łącznej mocy 0,8619MW (141 szt. instalacji o mocy 3,4kW i 75 szt. o mocy 5,1kW), usytuowanych na dachach  i ścianach budynków mieszkalnych. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców (grupa docelowa) korzystających z efektów realizacji  projektu wyniesie ok.700  osób  w 216 obiektach. Instalacje, przez  okres trwałości projektu (5 lat) pozostaną własnością gminy Zakrzew. Instalacje zostaną usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywatnych,  z którymi gmina Zakrzew podpisała umowy użyczenia.

Głównym celem projektu  jest zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii  na terenie Gminy Zakrzew.

Cele szczegółowe:

CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu  udziału energii ze źródeł odnawialnych .

CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie projektu wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu – 2 265 225,60 złotych.

Wkład EFRR – 1 720 740,00  złotych.

Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna