Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew

Logo Gminy na rozmytym tle

Uprzejmie informujemy, iż w Gmina Zakrzew od dnia 01.09.2012 r. bierze udział w projekcie pt „Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew”,

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2012 do 30.06.2014. Całkowita wartość projektu wynosi:1 809 322,14 zł. W ramach projektu przewidziano wsparcie dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie (Lider projektu) oraz czterech Urzędów Gmin: Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski, Zakrzew (Partnerzy projektu). Działania zawarte w projekcie dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia poprawy funkcjonowania urzędów, poprawy jakości świadczonych usług i obsługi klientów. Koordynatorem lokalnym projektu w naszej Gminie jest pan Mariusz Widomski.

Celem głównym projektu jest poprawa standardów zarządzania o wzrost jakości świadczonych usług publicznych przez 5 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego w oparciu o przeprowadzoną samoocenę metodą CAF. Cele szczegółowe: wdrożenie usprawnień zarządczych w 5 urzędach administracji samorządowej w wybranych segmentach ich działalności, wzrost kompetencji personelu 5 urzędów administracji samorządowej oraz 18 jednostek organizacyjnych starostwa powiatowego poprzez udział w szkoleniach ogólnych, specjalistycznych i studiach podyplomowych, wzmocnienie zdolności 5 jst w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych, podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych przez 5 urzędów administracji samorządowej.

W ramach realizowanego projektu w Urzędzie Gminy Zakrzew zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Wdrożenie usprawnień w zakresie zarządzania strategicznego.
  2. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników urzędu.
  3. Studia podyplomowe dla pracowników urzędu.
  4. Wdrożenie usprawnień w zakresie zarządzania i przebiegu procesów:

W Gminie Zakrzew zostanie wdrożony  zintegrowany system informatyczny do obsługi urzędu. System będzie składał się z połączonych wspólnymi bazami danych modułów tematycznych, co bezpośrednio przełoży się na oszczędność czasu, zapewnienie terminowości wykonywania prac oraz bezpieczeństwo danych. Ponadto w ramach zadania, dla każdego urzędu zaangażowanego w realizację projektu zostaną zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe oraz wdrożone usługi doradcze, co pozwoli na usprawnienie przebiegu procesów, skrócenie czasu podejmowanych decyzji i wydawania aktów administracyjnych, zwiększy bezpieczeństwo danych i ułatwi mieszkańcom dostęp do usług publicznych.

Logo dofinansowanie

Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna