E-administracja w Powiecie Lubelskim

Logo Gminy na rozmytym tle

„E-administracja w Powiecie Lubelskim” jest projektem powstałym z inicjatywy powiatu lubelskiego oraz dziesięciu gmin z tego obszaru: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice.

Główne działania w projekcie to:

 1. Szkolenia w zakresie IT dla pracowników samorządowych.
  Tematami szkoleń będą:
 • dokument elektroniczny – istota, cechy, aspekty prawne,
 • zasady bezpieczeństwa systemów elektronicznych i komunikacji elektronicznej,
 • tworzenie profesjonalnych dokumentów i szablonów w urzędzie,
 • automatyzacja raportowania i analiza danych w urzędzie,
 • zastosowanie i posługiwanie się podpisem elektronicznym i profilem zaufanym,
 • ochrona danych osobowych i jej funkcjonowanie w systemach informatycznych,
 • administracja bazami danych.
 • Pakiet 25 e usług samorządowych, świadczonych za pomocą e PUAP dla każdego z partnerów projektu.
 • Uruchomienie w każdej gminie, będącej partnerem w projekcie, punktów potwierdzania profili zaufanych.
 • Elektronizacja konsultacji społecznych – we wszystkich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z e PUAP system dziedzinowy – portal konsultacji społecznych, który zapewni mieszkańcom i urzędom możliwość zautomatyzowanej obsługi prowadzonych konsultacji społecznych.
 • E usługi partycypacji budżetowej – we wszystkich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z e PUAP system dziedzinowy – schemat budżetowania, który zapewni udostępnienie e usług, pozwalających na uczestnictwo mieszkańców w decydowaniu o budżecie wspólnoty samorządowej.
 • Automatyzacja geodezyjna – u lidera projektu zostanie wdrożony system, który umożliwi w pełni automatyczne generowanie wypisów wyrysów geodezyjnych. Realizacja tych zadań zostanie poprzedzona kampanią promocyjną e usług. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone m.in. za pomocą mediów lokalnych.

 

Grupa docelowa projektu to pracownicy samorządowi zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz w dziesięciu gminach partnerskich. Okres realizacji projektu to 01.02.2014–30.06.2015 r. Wysokość dofinansowania projektu to 85% ze środków EFS, a 15% stanowi wkład własny urzędu.

Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna