Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim

Logo Gminy na rozmazanym tle

Ikona pdfPrezentacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.42 MB]

 

Spotkanie informacyjne

W dniu 6 lutego 2014 r.  w Urzędzie Gminy Zakrzew  odbyło się spotkani informacyjno promocyjne z firmą „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz” z siedzibą w Krośnie

Podpisanie umowy
 
9 stycznia 2014 r. w Bychawie została zawarta umowa z firmą „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz” z siedzibą w Krośnie na projektowanie i montaż instalacji solarnych na terenie gmin:
Zakrzew, Bychawa i Bełżyce . Po stronie zamawiającego umowę podpisali: Teodora Zaręba Wójt Gminy Zakrzew – Lider Projektu, Janusz Urban Burmistrz Bychawy, Paweł Pikula Starosta Lubelski, dr Robert Wójcik Wicestarosta Lubelski.
 

Zadanie  realizowane jest w ramach projektu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim”, finansowanego z RPO WL w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Zakrzew, Gminą Bychawa i Powiatem Lubelskim.

Wartość projektu to 6 850 247 zł z czego dofinansowanie 5 822 710 zł. W ramach projektu na terenie Gminy Zakrzew zostanie zamontowanych 228 szt. zestawów do podgrzewania wody w budynkach prywatnych oraz zostaną zamontowane piece na biomasę w Szkołach Podstawowych w Zakrzewie i Dębinie.

Na przełomie miesięcy  styczniu-lutym planowane jest spotkanie informacyjne z firmą „NOVUM”

W miesiącach  styczeń-luty  br. rozpoczną się również prace projektowe, a w związku z tym każdego z mieszkańców uczestniczących w projekcie, odwiedzi osoba reprezentująca wykonawcę w celu wykonania projektu instalacji. Jednocześnie kierujemy do Państwa prośbę o wyrozumiałość i jak najlepszą współpracę z osobami realizującymi zadanie.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Wójtem Gminy Teodora Zaręba , Zastępca Wójta Gminy Mariusz Widomski 84 6809700

Logotypy dofinansowania

Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna