Struktura Urzędu

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Organizacyjnego

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ZAKRZEWIE

 1. Wójt  Gminy  Zakrzew                            
  1. Zastępca  Wójta    
  2. Sekretarz   Gminy  
  3. Skarbnik  Gminy     
 2. Referat   finansowo – podatkowy
 3. Urząd Stanu Cywilnego,   ewidencja  ludności, d.o.       
 4. Główny Księgowy ds. jednostek oświatowych
 5. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Samodzielne stanowiska pracy ds.:
 1. Zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i dróg gminnych Komunalnych
 2. Gospodarowania mieniem gminnym, ochrony środowiska i rolnictwa
 3. Organizacyjnych i kadrowych – sekretariat  
 4. Ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i oświaty
 5. Obsługi organów gminy, zdrowia, kultury, sportu i archiwum zakładowego
 6. Informatycznych i ochrony danych osobowych
 7. Pracownicy obsługi  
 8. Kierownik  Klubu Seniora 
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna