Przebudowa drogi gminnej Nr 112478L w miejscowości Ponikwy (Gwizdów) od km 1+582 do km 1+882.

Droga z tablicą
27
12
2022

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tablica dofinansowania

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 219 370,15  zł

 

Kwota dofinansowania:  101 011,31 zł

Wkład własny:  118 358,84 zł

Przebudowano odcinek drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 0,300km, szerokość pasa ruchu  3,50 , pobocza ziemne ulepszone obustronne o szer.0,75m..

Celem projektu  jest poprawa infrastruktury drogowej, podniesienie standardów życia mieszkańców, lepszy dostęp do infrastruktury technicznej, a tym samym stworzenie lepszych warunków rozwojowych, jak również zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników  przedmiotowego odcinka drogi.

Okres realizacji  zadania : czerwiec 2022r.- listopad 2022r.

Droga

 

Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna