Przebudowa drogi gminnej Nr 112478L w miejscowości Ponikwy (Gwizdów) od km0+632 do km 1+582.

Przebudowa drogi gminnej Nr 112478L w miejscowości Ponikwy (Gwizdów) od km0+632 do km 1+582.
27
12
2022

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tablica dofinansowania

Łączny koszt kwalifikowalny zadania:  399 455,00  zł

Kwota dofinansowania: 199 727,00 zł

Wkład własny:  199 728,00. Przebudowano odcinek drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 0,950km, szerokość pasa ruchu  3,50 z 2 mijankami, pobocza ziemne obustronne o szer.0,75m..

Cel projektu: Przebudowany odcinek drogi gminnej ma na celu podniesienie standardów zycia mieszkańców, lepszy dostęp do infrastruktury technicznej a tym samym stworzenie lepszych warunków rozwojowych, jak również zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników  przedmiotowego odcinka drogi.

Okres realizacji  zadania  lipiec 2021-wrzesień 2021r.

Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna