ZAWIADOMIENIE - XXX sesja Rady Gminy Zakrzew

Logo Gminy na rozmytym tle
08
12
2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Zakrzew na dzień 28 grudnia 2022 r., (środa). Obrady sesji rozpoczną się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie 26. Zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Zakrzew na 2023 rok

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Zakrzew na 2023 rok

 12. Informacja Wójta Gminy Zakrzew o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

 13. Odpowiedzi na interpelacje.

 14. Wolne wnioski i informacje.

 15. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy Zakrzew.

 

Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna