Zawiadomienie - XXIX sesja Rady Gminy Zakrzew

Logo Gminy na rozmytym tle
25
11
2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Zakrzew na dzień 28 listopada 2022 r., (poniedziałek). Obrady sesji rozpoczną się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie 26. Zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok
 8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Zakrzew na 2023 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Zakrzew na 2023 rok
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy Zakrzew.
 
 
 
Przewodniczący Rady 
 
Waldemar Tomas
 
Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna