III sesję Rady Gminy Zakrzew

III sesję Rady Gminy Zakrzew
22
05
2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuję III sesję Rady Gminy Zakrzew na dzień 29 maja 2024 r., (środa).Obrady sesji rozpoczną się o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie 26. Zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6.      Interpelacje i zapytania radnych

7.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz sołtysów 

8.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzew

9.      Odpowiedzi na interpelacje.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Zakrzew.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Mariola Skrzypek

Autor: Wieleba Krzysztof
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna