Ogłoszenie o zakupie węgla

Węgiel
16
11
2022

W związku z przystąpieniem Gminy Zakrzew do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych informujemy, że osoby zainteresowane zakupem węgla w preferencyjnej cenie z terenu gminy powinny złożyć wniosek o zakup takiego węgla.

Wniosek składa się osobiście w Urzędzie Gminy Zakrzew, pok. nr 6 lub za pomocą skrzynki podawczej E-PUAP. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy.

Do zakupu węgla w preferencyjnej cenie uprawnieni są wnioskodawcy z gospodarstwa domowego, na rzecz którego został wypłacony dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie (2000 zł za tonę).

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

(UWAGA: na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad-grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony – przy czym limity nie sumują się i nie przechodzą na rok następny.

 

Ikona pdfWNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA NA 2022 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [186.38 KB]

Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna