Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VII)

LOGO Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
24
11
2022

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej do skorzystania ze wsparcia w ramach realizowanego przez nasz urząd projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, RPO WL 2014-2020, pt.: Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VII)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 609 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Lubelskim
 
W ramach projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Lublin oraz Filiach w Bełżycach i Bychawie,
w tym obywatele Ukrainy:
 
  • zostaną objęci wsparciem w postaci pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania,
  • które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć doświadczenie zawodowe, a tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie mogą skorzystać z bezpłatnego szkolenia indywidualnego, dodatkowo:
    • o osoba otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % zasiłku;
    • o i zwrot kosztów dojazdu;
  • mają również możliwość podjęcia pracy w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.
 
Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniach oraz pracodawców z terenu Powiatu Lubelskiego zainteresowanych współpracą do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie.
 
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do siedziby Urzędu. Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie:
 
PUP Lublin, ul. Mełgiewska 11c: 81 745 18 16
Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8: 81 517 37 70
Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11: 81 566 00 36
 
Plakat
Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna